Honours

Halewood Town Council Honours Board

NALC Local Council of the Year Award 2008

NALC Annual Report of the Year Award 2004, 2006 and 2008

Quality Council 2004, 2008 & 2012

Local Council Award Scheme – Quality Award 2016

Council of the Year Award 2017

Mayors of the Town Council

1976/77 – Cllr F J Baldwin,  1977/78 – Cllr J Hayden,  1978/79 – Cllr J Bohanna, 1979/80 – Cllr J F Bohanna, 1980/81 – Cllr C McGhee, 1981/82 – Cllr Cllr G Taylor

1982/83 – Cllr F J Baldwin,  1983/84 – Cllr A Burke, 1984/85 – Cllr G Tyrrell, 1985/86 – Cllr G Tyrrell, 1986/87 – Cllr J Harvey, 1987/88 – Cllr A Burke

1988/89 – Cllr C McGhee, 1989/90 – Cllr C McGhee, 1990/91 – Cllr M Morrisey, 1991/92 – Cllr V Burke, 1992/93 – Cllr W Cartin, 1993/94 Cllr K McGhee

1994/95 – Cllr T Lyons, 1995-96 – Cllr R Nicholson, 1996/97 – Cllr H Keidan, 1997/98 – Cllr R.Swann, 1998/99 – Cllr E Taylor, 1999/2000 – Cllr W Cartin,

2000/01 – Cllr R Nicholson, 2001/02 – Cllr Mrs L Moorhead-Taylor, 2002/03 – Cllr N Hogg, 2003/04 – Cllr R.Swann, 2004/05 – Cllr Ms C Harris,

2005/06 – Cllr A Moorhead, 2006/07 – Cllr T Fearns, 2007/08 – Cllr T.Powell, 2008/09 – Cllr H.Birch, 2009/10 Cllr Mrs S Moretta, 2010/11 Cllr Mrs S Smith,

2011/12 – Cllr R Swann, 2012/13 – Cllr G.See., 2013/14 Cllr E. Finneran, 2014/15 Cllr T. Powell, 2015/16 Cllr A. Harvey, 2016/17 Cllr Ms C. Rose

2017/2018 Cllr Ms C. Harris – 2018/2019 Cllr N. Hogg – 2019/2020 Cllr Ms C. Rose – 2020/2021 Cllr B Swann – 2021/22 Cllr K. Dalton – 2022/23 Cllr Mrs. B. Dunn – 2023/24 Cllr I. Hamilton

Skip to content